patraci pribeh1

line
Historie Pátračů
line

Na podzim r.1492 na zemi spadl meteorit. Tento úkaz byl již mnoho let předtím předpovězen jako konec světa nebývalou mocnou silou, jenž náš svět ještě neviděl. Konec světa se sice nekonal, no mocná síla uzřela světlo našeho světa. Na meteorit si dělalo zálusk mnoho mocných a významných lidí. Tento meteorit dopadl blízko městečka Ensisheim (7. listopadu 1492), byl objeven lovcem pokladů Günterem Kleine, který díky němu získal schopnost vycítit mocné předměty. Vyměnil jej proto za neškodný, podobný kámen. Tuto věrnou kopii lze vidět v Alsaském muzeu Musée de la Régence.

 

 

line
Objev magické síly
line

Günter zjistil, že na zemi existují další podobné předměty s nadpřirozenými vlastnostmi a díky meteoritu dokáže cítit jejich přítomnost. Začal tedy po nich pátrat a postupně dal vznikout společenství, které si začalo říkat Pátrači. Hledali a shromažďovali tyto magické předměty, aby udrželi rovnováhu mezi silami dobra a zla na zemi. Více je možné se dozvědět v archivu naší Pátračské SuperAplikace (PSA).

patraci pribeh2

 

V dnešní době existuje jeden Strážce, jenž zná utajenou skrýš původního meteoritu a hlídá ostatní nalezené artefakty. Jako pomocníci mu jsou 3 Pátrači - dozorci - s utajenou identitou. Po celém světe je mnoho lovců pokladů, kterým je znám náš kodex, díky kterému předměty s magickou silou přenechají pátračům k uložení na bezpečném místě.

 

line
Kodex Pátračů
line

kodex patracu

 

Tento spis (etický kodex) udává základní pravidla chování, které se každý z členu Pátračů zavazuje dodržovat.


     I. Každý člen Pátračů je povinen se s těmito pravidly seznámit a řídit se jimi.
   II. Kodex byl sepsán za účelem sjednocení názorů a myšlenek společenství.
  III. Každý člen Pátračů bude jednat ve svém nejlepším zájmu i v nejlepším zájmu nejbližšího okolí.
   IV. Všichni členové Pátračů jsou si rovni.
    V. Pátračem se stane každý, kdo splní vstupní podmínku - vyřeší jeden případ a předá získaný artefakt Strážci.
   VI. Každý pátrač se zavazuje ochraňovat magické předměty před jejich zneužitím.
  VII. Cílem každého Pátrače je zachování rovnováhy mezi dobrem a zlem.
VIII. Každý Pátrač bude postupovat tak, aby nepoškodil přírodu ani cizí majetek a bude se chovat nenápadně.

 

Zpátky...

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.